Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych

  • weryfikację miesięcznych wyników finansowych, w tym sprawdzenie prawidłowości ustalenia dochodu do opodatkowania;
  • nadzór nad sprawozdawczością podatkową, obejmującą w szczególności: wyliczenie dochodu do opodatkowania, deklaracje VAT-7;
  • nadzór nad sprawozdawczością dla potrzeb bankowych;  
  • nadzór i konsultacje przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
  • weryfikację bilansu otwarcia na podstawie przeprowadzonego spisu inwentarzowego posiadanego majątku.
X
•    weryfikację miesięcznych wyników finansowych, w tym sprawdzenie prawidłowości ustalenia dochodu do opodatkowania;
•    nadzór nad sprawozdawczością podatkową, obejmującą w szczególności: wyliczenie dochodu do opodatkowania, deklaracje VAT-7;
•    nadzór nad sprawozdawczością dla potrzeb bankowych;  
•    nadzór i konsultacje przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego;
•    weryfikację bilansu otwarcia na podstawie przeprowadzonego spisu inwentarzowego posiadanego majątku.