Obsługa kadrowo – płacowa

  • prowadzenie ewidencji kadrowej, teczek osobowych pracowników, ewidencji nieobecności oraz czasu pracy pracowników, sporządzanie dokumentów kształtujących stosunek pracy;
  • naliczanie należnego wynagrodzenia, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, nagród jubileuszowych pracowników i innych dodatków wskazanych przez Zleceniodawcę z uwzględnieniem dodatkowych potrąceń stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania;
  • zlecanie badań okresowych pracowników oraz przeprowadzenia szkoleń BHP;
  • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz deklaracji do PFRON;
  • zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowanie pracowników w ZUS;
  • sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych;
  • sporządzanie przelewów na rzecz urzędów państwowych (ZUS, US i PFRON);
  • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe;
  • sporządzanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zgodnie z Regulaminem oraz uchwałami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną obsługą w toku ewentualnych kontroli prowadzonych przez upoważnione instytucje oraz inne sprawy związane z obsługą kadrowo-płacową.

·      prowadzenie ewidencji kadrowej, teczek osobowych pracowników, ewidencji nieobecności oraz czasu pracy pracowników, sporządzanie dokumentów kształtujących stosunek pracy;

·      naliczanie należnego wynagrodzenia, odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, nagród jubileuszowych pracowników i innych dodatków wskazanych przez Zleceniodawcę z uwzględnieniem dodatkowych potrąceń stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania;

·      zlecanie badań okresowych pracowników oraz przeprowadzenia szkoleń BHP;

·      sporządzanie sprawozdań do GUS oraz deklaracji do PFRON;

·      zgłaszanie, aktualizacja oraz wyrejestrowanie pracowników w ZUS;

·      sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych;

·      sporządzanie przelewów na rzecz urzędów państwowych (ZUS, US i PFRON);

·      sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe;

·      sporządzanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zgodnie z Regulaminem oraz uchwałami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

·      dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną obsługą w toku ewentualnych kontroli prowadzonych przez upoważnione instytucje oraz inne sprawy związane z obsługą kadrowo-płacową.