Wady i zalety posiadania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Data publikacji: 2017-01-10

Wady i zalety posiadania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Dzięki popularnym w ostatnich latach różnym formom dotacji dla początkujących przedsiębiorców ich liczba w Polsce wyraźnie wzrosła. Sytuacja ta spotęgowała poszukiwania alternatywnych metod rozliczania własnej działalności – najlepiej jak najmniejszymi kosztami i z jak najmniejszą ilością stresu. Do najczęściej dotychczas używanych form prowadzenia działalności doszła struktura o nazwie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”. W niniejszym tekście postaram się przedstawić jej sposób funkcjonowania oraz najważniejsze plusy i minusy.

Sposób działania

Spółka z. o.o. spółka komandytowa stanowi fuzję dwóch rodzajów struktur prawnych pozwalającą na optymalizację podatkową przy odpowiedniej wysokości obrotów. Jest także wygodną opcją dla osób nie dysponujących wystarczającym wkładem finansowym na samodzielną działalność i nie będących podmiotami prawnymi. Taką osobę nazywamy komandytariuszem. Komandytariusz, zakładając spółkę komandytową z komplementariuszem (czyli wspólnikiem o odmiennym poziomie zaangażowania w sprawy spółki oraz innych możliwościach finansowych) ponosi odpowiedzialność za zobowiązania takiej spółki, uczestniczy w podziale zysków ale i unika ponoszenia nieograniczonej odpowiedzialności za długi takiej spółki.

Warto również zaznaczyć, iż obydwie strony mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi i że - analogicznie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - w spółce komandytowej nie można wyłączyć wspólnika z udziału w zyskach.

Warunki do spełnienia przy zakładaniu spółki komandytowej

Na wstępie należy wyraźnie zaznaczyć, iż spółka komandytowa nie jest samodzielnym bytem – jest całkowicie zależna od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby zarejestrować spółkę komandytową trzeba najpierw założyć spółkę z o.o. , zatem koszty rejestracji, opłaty notarialne oraz prawne czy zmiany w rejestrze sądowym należy liczyć podwójnie.

Kolejnym warunkiem do spełnienia jest fakt, że gdy komandytariuszem jest osoba fizyczna, to ona podlega obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Ponadto, każda ze spółek musi być osobno (równolegle) rozliczana księgowo, co regulowane jest przez polskie prawo.

Zasady rozliczania działalności

  • Wspólnicy zakładają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę komandytową z uwzględnieniem własnego kapitału.
  • Zysk spółki zawsze dzielony jest pomiędzy wspólników.
  • Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach stosownie do swych udziałów kapitałowych.
  • Żaden wspólnik nie ma prawa żądać wypłacania odsetek od jego udziału kapitałowego.
  • Rokiem obrotowym spółki komandytowej jest rok kalendarzowy (niekoniecznie od 01 stycznia danego roku).
  • O ile wspólnicy w umowie spółki komandytowej nie ustalili inaczej, spółka komandytowa kończy byt prawny w momencie finalizacji postępowania likwidacyjnego i wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców.

Dla kogo?

Spółka komandytowa nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego. Osoby poszukujące głównie oszczędności na każdym kroku nie osiągną założonych celów ze względu na stałe, podwójne koszty prowadzenia księgowości (i innych aspektów rozliczania działalności).

Natomiast jeśli głównym kryterium jest stopniowe osiąganie coraz większych zysków to spółka komandytowa jest lepszym rozwiązaniem od „czystej” spółki z o.o. ze względu na niepłacenie podatku od osób prawnych oraz dywidendy.

Ponadto, spółka komandytowa zwalnia podmioty z osobistej odpowiedzialności finansowej za długi związane z działalnością – wszystkie zobowiązania rozliczane są kapitałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na której została „zbudowana” spółka komandytowa. Należy zatem przyjąć, iż opisywana forma prowadzenia działalności jest optymalnym rozwiązaniem zabezpieczającym majątek osobisty wspólników. I jeśli jest to jednym z wyjściowych kryteriów współpracy – spółka komandytowa jest dla takich osób dogodnym rozwiązaniem.

By Monika Mądry


Komentarze