Przedstawicielstwo podatkowe:

Twój zaufany partner w Polsce

Baltic Finance Consultant Sp. z o.o. SK oferuje możliwość wyznaczenia Pełnomocnika Podatkowego lub Przedstawiciela Podatkowego, który dopełni za Państwa wszystkich niezbędnych formalności wobec polskiej administracji podatkowej.

W ramach usługi Przedstawicielstwa Podatkowego zajmujemy się reprezentowaniem firm zagranicznych spoza Unii Europejskiej, nie posiadających siedziby na terenie Polski do podatku VAT. 

Ponosimy solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Podatnika, którego reprezentujemy. Do naszych obowiązków należy:

  • Wypełnianie obowiązków Podatnika, którego jesteśmy przedstawicielem;
  • Rozliczanie podatku od towarów i usług;
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji VAT;
  • Wykonywanie czynności wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług.

Pełnomocnik podatkowy

W ramach usługi pełnomocnika podatkowego zajmujemy się reprezentowaniem i wypełnianiem obowiązków Klienta wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług. 

Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Do naszych obowiązków należy:

  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb tego podatku;
  • Dbanie o prawidłowy przebieg postępowań kontrolnych i podatkowych.