Ekspertyzy ekonomiczno - finansowe

  • sporządzenie wyceny przedsiębiorstw metodami dochodowymi i majątkowymi;
  • przeglądy i analizy finansowe przed przejęciem lub sprzedażą danego podmiotu.