Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

  • bieżąca ewidencja i kontrola operacji gospodarczych;
  • sporządzanie deklaracji VAT-7, wyliczenia CIT, PIT oraz sprawozdań do GUS;      
  • sporządzanie okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
  • odbieranie dokumentów księgowych bezpośrednio od klienta;
  • wyprowadzenie zaległości rachunkowo – podatkowych i kontrola ksiąg;    
  • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
  • dostęp do danych księgowych on-line;
  • opracowanie polityki rachunkowości.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

•    bieżąca ewidencja i kontrola operacji gospodarczych;
•    sporządzanie deklaracji VAT-7, wyliczenia CIT,  PIT oraz sprawozdań do GUS;       
•   sporządzanie okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;   
•    odbieranie dokumentów księgowych bezpośrednio od klienta;

•    wyprowadzenie zaległości rachunkowo – podatkowych i kontrola ksiąg;    

•    przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na sprawozdania finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

•    dostęp do danych księgowych on-line;

•    opracowanie polityki rachunkowości.